D&V-projekter - beskrivelse af assets og vedligeholds-arbejder

BETA-version: Benævnelser for asset, work og worklist vil blive tilpasset senere.


Vedligeholdelsesplanen indeholder et overblik over alle systemer, anlæg og installationer (herefter kaldet assets) og deres tilhørende vedligeholdelsesarbejder (herefter kaldet work).


Hvad er et assetEt asset en bred betegnelse for et anlæg - det kan fx være en eltavle, et ABA-anlæg, et ventilationsanlæg, eller en bygningskonstruktion.

CxPlanner er bygget op på en fleksibel måde, så du har selv mulighed for at vælge strukturen og opbygningen af dine vedligeholdelsesplaner (mere om det senere).

Koncept:
Når du har et asset, kan/skal der udføres vedligehold af det - også kaldet vedligeholdeses-arbejde (work).


Hvad er vedligeholdeses-arbejde (work)Vedligeholdeses-arbejde er specificerede arbejdsopgaver, der skal udføres på et asset. Opgaverne vil variere afhængig af asset-typen og dine krav til det. Hvis du fx skal udføre DKV-kontrol, så vil det være de brandtekniske kontrolopgaver, mens det for bygningsdel (fx en facade) kan være en simpel visuel kontrol.

Du kan opbygge dine "Vedligeholdeses-arbejde" på forskellige måder i CxPlanner. Du kan klare en prædefineret tjekliste, som personen skal følge, eller du kan lade personen frit gå og registrere hvad de observerer.

Opbygning af vedligeholdeses-arbejde


Et "Vedligeholdeses-arbejde" er opbygget af følgende parametre:
Hvornår det skal udføres næste gang (fx. 1. januar 2025)
Perioden mellem hver kontrol (fx 30 dage)
Arbejdets varighed/periode (fx 2 dage)
Prædefineret tjeklister (fx "Kontrol af ABA anlæg")

Næste udførelse


Her vælger du hvornår næste udførelse ske. Ofte vil du kun skulle vælge dette én gang, da CxPlanner automatisk re-planlægger nye vedligehold.

Intervallet


Intervallet bestemmer hvor ofte vedligeholden skal udføres. Hvis du fx sætter den til 10 dage, så vil vedligeholden skulle udføres hver 10. dag.

Varighed/Periode


Når du planlægger vedligehold, så vil du ofte give personen, der skal udføre det, en vis fleksibilitet til at udføre det. Når du fx sætter 3 dage i "Varighed/Periode" og vedligeholden er planlagt til den 1. januar 2025, så vil det være acceptabelt, at opgaven udføres mellem den 1. og 3. januar 2025. Hvis den ikke udført ved udgangen af den 3. januar vil den gå i fejl.

Tjekliste


Du kan oprette tjeklister i dit template-center, som du kan benytte direkte i Vedligeholdeses-arbejder.

Opdateret den: 06/02/2024

Hjalp denne artikel dig?

Del din feedback

Annuller

Tak!